Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Ημέρα

Μήνας

Έτος (με * είναι δίσεκτο)

30

Απρίλιος

2000

15

Απρίλιος

*2001

5

Μάϊος

2002

27

Απρίλιος

2003

11

Απρίλιος

*2004

1

Μάϊος

2005

23

Απρίλιος

2006

8

Απρίλιος

*2007

27

Απρίλιος

2008

19

Απρίλιος

2009

4

Απρίλιος

*2010

24

Απρίλιος

*2011

15

Απρίλιος

2012

5

Μάϊος

2013

20

Απρίλιος

*2014

12

Απρίλιος

2015

1

Μάϊος

2016

16

Απρίλιος

*2017

8

Απρίλιος

2018

28

Απρίλιος

2019

19

Απρίλιος

2020

2

Μάϊος

2021

24

Απρίλιος

2022

16

Απρίλιος

2023

5

Μάϊος

2024

20

Απρίλιος

*2025

12

Απρίλιος

2026

2

Μάϊος

2027

16

Απρίλιος

*2028

8

Απρίλιος

2029

28

Απρίλιος

2030

13

Απρίλιος

*2031

2

Μάϊος

2032

24

Απρίλιος

2033

9

Απρίλιος

*2034

29

Απρίλιος

2035

20

Απρίλιος

2036

5

Απρίλιος

*2037

25

Απρίλιος

*2038

17

Απρίλιος

2039

6

Μάϊος

2040

21

Απρίλιος

*2041

13

Απρίλιος

2042

3

Μάϊος

2043

24

Απρίλιος

2044

9

Απρίλιος

*2045

29

Απρίλιος

2046

21

Απρίλιος

2047

5

Απρίλιος

*2048

25

Απρίλιος

2049

17

Απρίλιος

2050

7

Μάϊος

2051

21

Απρίλιος

*2052

13

Απρίλιος

2053

3

Μάϊος

2054

18

Απρίλιος

*2055

9

Απρίλιος

2056

29

Απρίλιος

2057

14

Απρίλιος

*2058

4

Μάϊος

2059

25

Απρίλιος

2060

10

Απρίλιος

*2061

30

Απρίλιος

2062

22

Απρίλιος

2063

13

Απρίλιος

2064

26

Απρίλιος

2065

18

Απρίλιος

2066

10

Απρίλιος

2067

29

Απρίλιος

2068

14

Απρίλιος

*2069

4

Μάϊος

2070

19

Απρίλιος

*2071

10

Απρίλιος

*2072

30

Απρίλιος

2073

22

Απρίλιος

2074

7

Απρίλιος

*2075

26

Απρίλιος

2076

18

Απρίλιος

2077

8

Μάϊος

2078

23

Απρίλιος

*2079

14

Απρίλιος

2080

4

Μάϊος

2081

19

Απρίλιος

*2082

11

Απρίλιος

2083

30

Απρίλιος

2084

15

Απρίλιος

*2085

7

Απρίλιος

2086

27

Απρίλιος

2087

18

Απρίλιος

2088

1

Μάϊος

2089

23

Απρίλιος

2090

8

Απρίλιος

*2091

27

Απρίλιος

2092

19

Απρίλιος

2093

11

Απρίλιος

2094

24

Απρίλιος

*2095

15

Απρίλιος

*2096

5

Μάϊος

2097

27

Απρίλιος

2098

12

Απρίλιος

*2099

1

Μάϊος

2100