Επιλέξτε τη γλώσσα σας


Κίνδυνοι των Χριστιανικών Μνημείων στην σημερινή εποχή
,
Πρακτικά ημερίδος για την προστασία των Χριστιανικών Μνημείων
(23 Οκτωβρίου 2018)


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Παλαιοχριστιανικοί ναοί στον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι λειτουργούνται μέχρι σήμερα