Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 4-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 4-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 8-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 7 και 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, 3 και 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 23-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 4-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 6-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 7-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 (ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ