Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υποεπιτροπή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
της Συνοδικής επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητας


Πρόεδρος: Ο Ηλίας Λιαμής, Διδάκτωρ Θεολογίας, Μουσικοπαιδαγωγός.

Μέλη: Χρυσούλα Τσιμούρη, Γεώργιος Βούκανος, Βασίλειος Κατσούρος.