Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

 

 

ΙΗ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων
θέμα: «Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

dt_ih_1.jpg
dt_ih_10.jpg
dt_ih_2.jpg
dt_ih_3.jpg
dt_ih_9.jpg
dt_ih_8.jpg
dt_ih_7.jpg
dt_ih_6.jpg
dt_ih_5.jpg
dt_ih_4.jpg
previous arrow
next arrow
dt_ih_1.jpg
dt_ih_10.jpg
dt_ih_2.jpg
dt_ih_3.jpg
dt_ih_9.jpg
dt_ih_8.jpg
dt_ih_7.jpg
dt_ih_6.jpg
dt_ih_5.jpg
dt_ih_4.jpg
previous arrow
next arrow

 


dt_ih2_1.jpg
dt_ih2_10.jpg
dt_ih2_2.jpg
dt_ih2_3.jpg
dt_ih2_4.jpg
dt_ih2_5.jpg
dt_ih2_6.jpg
dt_ih2_7.jpg
dt_ih2_8.jpg
dt_ih2_9.jpg
previous arrow
next arrow
dt_ih2_1.jpg
dt_ih2_10.jpg
dt_ih2_2.jpg
dt_ih2_3.jpg
dt_ih2_4.jpg
dt_ih2_5.jpg
dt_ih2_6.jpg
dt_ih2_7.jpg
dt_ih2_8.jpg
dt_ih2_9.jpg
previous arrow
next arrow

 

(Φωτογραφικό υλικό, σχετικό με την εισήγηση του κυρίου Τ. Γαλάνη)

ih_galanis_1.jpg
ih_galanis_9.jpg
ih_galanis_1.jpg
ih_galanis_10.jpg
ih_galanis_11.jpg
ih_galanis_12.jpg
ih_galanis_13.jpg
ih_galanis_14.jpg
ih_galanis_2.jpg
ih_galanis_3.jpg
ih_galanis_4.jpg
ih_galanis_5.jpg
ih_galanis_6.jpg
ih_galanis_7.jpg
previous arrow
next arrow
ih_galanis_1.jpg
ih_galanis_9.jpg
ih_galanis_1.jpg
ih_galanis_10.jpg
ih_galanis_11.jpg
ih_galanis_12.jpg
ih_galanis_13.jpg
ih_galanis_14.jpg
ih_galanis_2.jpg
ih_galanis_3.jpg
ih_galanis_4.jpg
ih_galanis_5.jpg
ih_galanis_6.jpg
ih_galanis_7.jpg
previous arrow
next arrow
 

dt_ih2_1.jpg
dt_ih2_10.jpg
dt_ih2_2.jpg
dt_ih2_3.jpg
dt_ih2_4.jpg
dt_ih2_5.jpg
dt_ih2_6.jpg
dt_ih2_7.jpg
dt_ih2_8.jpg
dt_ih2_9.jpg
dt_ih3_1.jpg
dt_ih3_2.jpg
dt_ih3_3.jpg
dt_ih3_4.jpg
dt_ih3_5.jpg
dt_ih3_6.jpg
dt_ih_1.jpg
dt_ih_10.jpg
dt_ih_2.jpg
dt_ih_3.jpg
dt_ih_9.jpg
dt_ih_7.jpg
dt_ih_8.jpg
dt_ih_6.jpg
dt_ih_5.jpg
dt_ih_4.jpg
previous arrow
next arrow
dt_ih2_1.jpg
dt_ih2_10.jpg
dt_ih2_2.jpg
dt_ih2_3.jpg
dt_ih2_4.jpg
dt_ih2_5.jpg
dt_ih2_6.jpg
dt_ih2_7.jpg
dt_ih2_8.jpg
dt_ih2_9.jpg
dt_ih3_1.jpg
dt_ih3_2.jpg
dt_ih3_3.jpg
dt_ih3_4.jpg
dt_ih3_5.jpg
dt_ih3_6.jpg
dt_ih_1.jpg
dt_ih_10.jpg
dt_ih_2.jpg
dt_ih_3.jpg
dt_ih_9.jpg
dt_ih_7.jpg
dt_ih_8.jpg
dt_ih_6.jpg
dt_ih_5.jpg
dt_ih_4.jpg
previous arrow
next arrow
 

  


ΙΖ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο
Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

Θέμα: "Οι Ιερές Ακολουθίες στην περίοδο
της "Παρακλητικής" του "Τριωδίου" και του "Πεντηκοσταρίου""

Φωτογραφικό υλικό από έναρξη και Α' Συνεδρία

dt_aiz_1.jpg
dt_aiz_10.jpg
dt_aiz_11.jpg
dt_aiz_12.jpg
dt_aiz_13.jpg
dt_aiz_14.jpg
dt_aiz_15.jpg
dt_aiz_16.jpg
dt_aiz_17.jpg
dt_aiz_18.jpg
dt_aiz_9.jpg
dt_aiz_8.jpg
dt_aiz_7.jpg
dt_aiz_6.jpg
dt_aiz_5.jpg
dt_aiz_4.jpg
dt_aiz_3.jpg
dt_aiz_2.jpg
previous arrow
next arrow
dt_aiz_1.jpg
dt_aiz_10.jpg
dt_aiz_11.jpg
dt_aiz_12.jpg
dt_aiz_13.jpg
dt_aiz_14.jpg
dt_aiz_15.jpg
dt_aiz_16.jpg
dt_aiz_17.jpg
dt_aiz_18.jpg
dt_aiz_9.jpg
dt_aiz_8.jpg
dt_aiz_7.jpg
dt_aiz_6.jpg
dt_aiz_5.jpg
dt_aiz_4.jpg
dt_aiz_3.jpg
dt_aiz_2.jpg
previous arrow
next arrow


Φωτογραφικό υλικό από την δεύτερη ημέρα

dt_biz_1.jpg
dt_biz_10.jpg
dt_biz_9.jpg
dt_biz_8.jpg
dt_biz_7.jpg
dt_biz_6.jpg
dt_biz_5.jpg
dt_biz_4.jpg
dt_biz_3.jpg
dt_biz_2.jpg
dt_biz_12.jpg
dt_biz_11.jpg
previous arrow
next arrow
dt_biz_1.jpg
dt_biz_10.jpg
dt_biz_9.jpg
dt_biz_8.jpg
dt_biz_7.jpg
dt_biz_6.jpg
dt_biz_5.jpg
dt_biz_4.jpg
dt_biz_3.jpg
dt_biz_2.jpg
dt_biz_12.jpg
dt_biz_11.jpg
previous arrow
next arrowΦωτογραφικό υλικό από την λήξη του Συμποσίου 


ΙΣΤ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο
Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

Θέμα: "ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

 

 


ΙE’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο
Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

 

 


ΙΔ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο
Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

 

 


ΙΓ’ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών
Ιερών Μητροπόλεων

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ(13 Σεπτεμβρίου 2011): Περί του ΙΓ' Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(19 Σεπτεμβρίου 2011): Έναρξη του ΙΓ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(20 Σεπτεμβρίου 2011): Συνέχιση των εργασιών του ΙΓ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (αρχείο PDF)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(21 Σεπτεμβρίου 2011): Λήξη του ΙΓ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (αρχείο PDF)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ Δανιήλ

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
του π. Βασίλειου Ι. Καλλιακμάνη (αρχείο WORD)

Ο Λειτουργικός λόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα,
του Γρηγορίου Θ. Στάθη

Γιατί χρειαζόμαστε μεταφράσεις και σήμερα;,
της Θεοδοσίου Μαρτζούχου

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ» ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, της κας Άννας Νικήτα

Ἡ συνάφεια πρωτοτύπου, μεταφράσεως καί τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν στὴ Θ. Λειτουργία, του κ. Γ.Ν. Φίλια, Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος), του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Α.Π.Θ.

Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΕΦΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, της κας Αικατερίνης Χιωτέλλη

Η συγχρονία και η διαχρονία ως μηχανισμοί πρόσληψης των λειτουργικών κειμένων, της κας Ελένη Κασάπη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γλωσσολογική προσέγγιση τής γλώσσας τής λατρείας, του κ. Γ. Μπαμπινιώτη

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, του Πρωτ. Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνη, Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Φιλολογικά σχόλια καί μεταφραστικά προβλήματα στή θεία Λειτουργία, του κ. Σχοινᾶ Φωτίου, Διδάκτωρος Φιλοσοφίας

Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ, του Πρωτοπρ. Δημητρίου Β. Τζέρπου, Ἀν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ πρόσληψη τοῦ θείου λόγου ἀπό τόν σημερινό ἄνθρωπο, του κ. Γεωργίου Αντ. Γαλίτη

Συμπεράσματα του ΙΓ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου (αρχείο PDF)

 

 


ΙΒ’ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών
Ιερών Μητροπόλεων

ΙΒ’ Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

Έναρξη του ΙΒ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου εις το
ΙΒ΄ Πανελλήνιον Λειτουργικόν Συνέδριον


Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου

Χαιρετισμός του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Ανάγκες και προβλήματα στην Θεία Λατρεία κατά τους παρόντες καιρούς, του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Η Γένεση της Χριστιανικής Λατρείας (Α'Αί.), του Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν. Φίλια

Η Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας κατά τους Β’ και Γ’ αιώνες, του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Στέφανου Αλεξόπουλου, Δρος Θεολογίας

Η Συμβολή των Μεγάλων Πατέρων στη διαμόρφωση της Χριστιανικής Λατρείας κατά τους Δ’ και Ε’ αι. Η περίπτωση του Μ. Βασιλείου, του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Β. Τζέρπου, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ´ έως τον ΙΒ´ αιώνα, του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση, του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Επίκουρου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Καβάσιλας και Συμεών Θεσσαλονίκης. Οι θεμελιωτές της Θεολογίας της Βυζαντινής Λατρείας, Αρχιμ. Νικολάου Χ. Ιωαννίδη, Δρος Θ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία, του Αρχιμ. Νικόδημου Σκρέττα, Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ.

Αυτοκρατορική εθιμοτυπία και λατρεία. Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πηγών, του πρωτοπρεσβυτέρου Χρυσοστόμου Νάσση, Λέκτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κανονική Παράδοση και Λατρεία, του Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, Καθηγητή Α.Π.Θ.

Σημαντικοί εκπρόσωποι της ιστορίας και θεολογίας της Λατρείας κατά τον 20ό αι., του π. Βασίλειου Ι. Καλλιακμάνη, Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, του Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Αναπλ. Καθηγητή Α.Π.Θ.

Συνέχιση των εργασιών του
ΙΒ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου


Λήξη του ΙΒ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Προτάσεις-Πορίσματα (αρχείο PDF)

 

 

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ (Ρ.Μ.Ε.)

ΕΚΦΩΝΗΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΣΙΝΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ:

I' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ - ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Θ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ - ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ζ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟY ΣΥΜΠΟΣΙΟY ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟY ΣΥΜΠΟΣΙΟY ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

Ιερωσύνη και λατρεία στο Ισλάμ και τις Ανατολικές θρησκείες
του Γρηγορίου Δ. Ζιάκα, Ομότιμου καθηγητού της Θρησκειολογίας

Ο Επίσκοπος, οι Πρεσβύτεροι και οι Διάκονοι
του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεών

Ο Ιερέας ως διδάσκαλος του Ευαγγελίου
του Γ. Ν. Φίλια

Ιερωσύνη και Άσκηση
Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ο Ιερεύς ως Λειτουργός
Πρωτοπρ. Δημητρίου Β. Τζέρπου, Λέκτωρος Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα αγιογραφικά αναγνώσματα και το κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία
Του Πρωτοπρεσβύτρου π. Κων/νου Παπαγιάννη

Ο καιρός της Θ. Λειτουργίας και η δυνατότητα τελέσεώς της το Εσπέρας
Του κ. Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Επικούρου Καθηγητού του Α.Π.Θ.

Εκφωνητική σημειογραφία στην πράξη
Του κ. Γρ. Θ. Στάθη, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περί συμμετοχής των πιστών στην Θ. Κοινωνίαν
Του Παν. Αρχιμανδρίτου Ηλία Μαστρογιαννοπούλου

Ο Βιβλικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης Λατρείας

Η τέλεση του Γάμου εξ επόψεως πολιτειακού δικαίου
Του Σπυρ. Ν. Τρωϊανού, Ομότιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ:ΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ι. Μητροπόλεων, Τήνος 20-23 Σεπτεμβρίου 2004

ΣΤ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
ΘΕΜΑ: "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ"

Ε' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ:
ΘΕΜΑ: ΙΕΡΟΥΡΓΕΙΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ «Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ»

Δ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ:
-- ΘΕΜΑ:ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ:
-- ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
-- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ TOY ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ:
-- ΛΑΤΡΕΥΣΩΜΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΩΣ Τῼ ΘΕΩ
-- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
-- ΘΕΜΑ: ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.


KEIMENA:

"ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ: Θεολογία καί ποιμαντικές ἐφαρμογές",
του Πρωτ. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Καθηγητή Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,
του Πέτρου Βασιλειάδη

ΟΙ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,
του Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ»,
του π. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού

"Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝOΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
του Αρχιμ.Σπυρίδωνος Κατραμάδου

"Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ"
του Πρωτοπρ. Δημητρίου Β. Τζέρπου

"Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ"
του Κωνσταντίνου Γανωτή

"ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ"
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, Δρ. Θ.

"Η ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
Του π. ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ

"ΟΙ ΠΡΟΒΑΠΤΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: Τελετουργική θεώρηση"
Του Αρχιμανδρίτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Διδάκτορος Φιλολογίας

"ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ"
Του Γ. Ν. Φίλια, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

"ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Η Θεολογία του αγίου Βαπτίσματος"
Του π. Γεωργίου Μεταλληνού, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

"ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"
Του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου ΙΩΑΝΝΟΥ

"ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ"
Πρακτικά Γ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

"ΛΑΤΡΕΥΣΩΜΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΩΣ ΤΩ ΘΕΩ": Το αίτημα της Λειτουργικής Αναγεννήσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία
Πρακτικά Β' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων

Ο ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
του Πέτρου Βασιλειάδη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΑΤΡΕΥΣΩΜΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΩΣ ΤΩ ΘΕΩ», ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
του Καθ. Παν Σκαλτσή

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
Του Καθ. Πέτρου Βασιλειάδη

Ο ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Του Καθ. Πέτρου Βασιλειάδη

AΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ κ. Ι. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ
Του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου

ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Του Καθ. Πέτρου Βασιλειάδη

"ΑΝΟΙΚΕΙΟΣ ΑΝΑΓΩΓΗ"
του Σεβ. Μητροπολίτου Καισιαριανής Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Πρωτοπρ. Δημητρίου Β. Τζέρπου


 


Πεπραγμένα

2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  1998