Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ημερίδα με θέμα: «Ταυτότητα φύλου. Απαντήσεις σε ερωτήματα»

 

Hμερίδα με θέμα «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια εἰς τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν»

 


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(5 - 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004,
Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης)

μέ θέμα:
«ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
»

ὑποβληθέντα πρός τόν Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαον
ἀπό μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Μ.Π.Σ. «Ποιμαντική Θεολογία καί Ἀγωγή» τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
πού ἔλαβαν μέρος σ’αὐτή.
Βιβλιοπαρουσιάσεις


«Ποιμαντικὴ Γάμου καὶ Οἰκογενείας»

«ΓΑΜΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»


«ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ»ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΕΙΜΕΝΑ