Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3504
Ἀριθ. Διεκπ. 1590

Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Αὐγούστου 2021
ΙΕΡΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΝ ΒΑΘΥΤΑΤῌ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 14ΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΡΟΣ ΚΛΗ-ΜΗΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΕΡΗΘΕΙΣΑ ΠΕΠΝΥΜΕΝΟΥ, ΕΝΑΡΕΤΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΔΕΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΣΚΗΝΑΙΣ ΑΓΙΩΝ. ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΨΑΛΗΣΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 16ΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΩΡΑΝ 11ΗΝ ΠΡΩΪΝΗΝ, ΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-ΤΙΚΩ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΡΙ-ΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΚΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-19.


ΕΝΤΟΛῌ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
† Ο ΩΡΕΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ