Επιλέξτε τη γλώσσα σας

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3019
Διεκπ. 1486
Αθηνησι τη‚ 19ῃ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3047

Πρὸς
τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τὰς Ἕδρας αὐτῶν


Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἀποφάσει τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 15ης μηνὸς Ἰουλίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν ταὐτάριθμον καὶ ταὐτόχρονον Πρᾶξιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, δι’ ἧς ἀναγγέλλεται ὑμῖν, τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καὶ παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι, ἡ Κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῶν κατὰ τὴν ἐν ἔτει 1822 καταστροφὴν τῆς Χίου ἀναιρεθέντων Ἱερομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων, ἤτοι τῶν:

1. Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος (Φραγκιάδη),
2. Ἀρχιδιακόνου Μακαρίου (Γαρρῆ),
3. Ἱερέως Χριστοφόρου (Ψωμᾶ),
4. Ἱερέως Γεωργίου (Φραγκάκη),
5. Ἱερέως Κωνσταντίνου (Κούνουπα),
6. Ἱερέως Σταματίου (Χαρτουλάρη),
7. Ἱερέως Μιχαὴλ (Τσουρῆ),
8. Ἱερομονάχου Κωνσταντίνου (Πίτικα),
9. Ἱερομονάχου Λεοντίου (Μιχαλάκη), Προηγουμένου τῆς Νέας Μονῆς,
10. Ἱερομονάχου Γρηγορίου (Μπουρούς), Προηγουμένου τῆς Νέας Μονῆς,
11. Ἱερέως Ἰωάννου (Καλαμάρη),
12. Ἱερέως Ἰωάννου (Σιδεράτου),
13. Ἱερομονάχου Καπίτωνος, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
14. Μοναχοῦ Σεραπίωνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
15. Μοναχοῦ Καρύωνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
16. Μοναχοῦ Κυρίλλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
17. Μοναχοῦ Νείλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
18. Μοναχοῦ Σερίδου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
19. Μοναχοῦ Σαμουήλ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
20. Μοναχοῦ Ἀνθίμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
21. Μοναχοῦ Νίκωνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
22. Μοναχοῦ Σεραπίωνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
23. Μοναχοῦ Γερμανοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρεττοῦ,
24. Ἱερέως Ἰωάννου (Κουφοῦ),
25. Ἱερομονάχου Θεοδοσίου (Λουφάκη), Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ,
26. Ἱερομονάχου Ἀνθίμου (Ἀργέντη), Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τῶν Μουνδῶν,
27. Ἱερέως Θεοδώρου (Ρουφάκη),
28. Μοναχοῦ Ἱεροθέου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τῶν Μουνδῶν,
29. Ἱερέως Ἰωάννου (Καρμοίρη),
30. Ἱερέως Ἰωάννου (Θεοτοκᾶ),
31. Ἱερέως Γεωργίου (Χαῦτα),
32. Ἱερομονάχου Σωφρονίου (Παγκάλου), Προηγουμένου τῆς Νέας Μονῆς,
33. Ἱερομονάχου Θεοδοσίου (Κουμάκη),
34. Ἱερομονάχου Κλήμεντος (Βενέτου),
35. Ἱερομονάχου Ἰακώβου (Μαύρου),
36. Ἱερέως Κωνσταντίνου (Μαρινάκη),
37. Ἱερέως Ἰωάννου (Κολόβη),
38. Διακόνου Ἰωάννου (Παλαβίδη),
39. Διακόνου Γεωργίου (Παυλίδου),
40. Διακόνου Γεωργίου (Ψυρικούλη),
41. Μοναχοῦ Κωνσταντίου τῆς Νέας Μονῆς,
42. Μοναχοῦ Παρθενίου (Παντευγένου),
43. Μοναχοῦ Δαυίδ, ἀσκητοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ ὄρους Προβατᾶ,
44. Ὑποδιακόνου Νικηφόρου (Δασκαλάκη).
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμεθα τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης Ἀντώνιος


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος